KOMBİ NEDİR ?

Kombi cihazı; evimizi hem ısıtmaya yarayan hem de banyo ve mutfak ta ihtiyaç duyacağımız sıcak suyumuzu sağlayan, doğalgaz veya LPG ile çalışabilen duvara asılan kat kaloriferidir. Kullandığı yakıtı (doğalgaz – LPG) yakmak suretiyle oluşturduğu alevle iki ayrı iş için ısı elde eder.

1- İçindeki eşanjör (ısı değiştirici) den geçen suyu ısıtır ve sirkülasyon pompası vasıtasıyla kalorifer tesisatına ( radyatör tesisatı veya yerden ısıtma sistemi) gönderir. Kalorifer tesisatında dolaşan sıcak su, ısıyı dolaştığı ortama bırakarak soğur ve tekrar ısıtılmak üzere kombiye geri döner.

2- Yine oluşturduğu alev yardımıyla içindeki su, eşanjöründen geçen ve şebekeden gelen soğuk kullanım suyunu ısıtır ve banyo, mutfak gibi ortamlarda kullanımımıza sunar. Ülkemiz kombi cihazlarıyla doğalgazla birlikte tanışmıştır. Kombilerin kullanımına ülkemizde yaygın olarak 1989 yılında başlanmıştır. Pratikliği, kullanım kolaylığı, temizliği, az yer kaplaması ve sessiz olarak çalışması nedeniyle kullanımı Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Kombilerin kullanıcılara sağladığı en önemli avantajlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

• Isıtma ve sıcak su gereksinimi aynı cihazdan karşılanır.
• Gaz şirketi, her bir evin tüketimini ayrı ayrı fatura eder. Böylelikle, çoğu kez sosyal problemlere yol açan ve aynı zamanda teferruatlı ve hakkaniyetsiz olan tüketim bölüştürme işlemi ortadan kalkmış olur. Başka bir deyişle kullanıcı istediği kadar yakar ve yaktığı kadar yakıt bedeli öder.
• Evde bulunulmayan ve enerji ihtiyacı bulunmayan sürelerde cihaz devre dışı kaldığından gereksiz yakıt sarfiyatı olmaz.
• Gaz dönüşümü son derece kolay ve ucuzdur.
• Atık gaz emisyon değerleri düşüktür, çevreyi kirletmez.
• Her türlü oda ve dış hava termostat bağlantısı mümkündür (Marka ve modellere göre değişkendir).

KOMBİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR ?

Kombi normal olarak ilk çalışmaya başladığında ısıtma tesisatı için çalışır. Sirkülasyon pompası ve fan (hermetik modellerde) çalışır. Gaz vanası açılarak ana yakıcıya gaz gider ve ateşleme başlar. Ateşleme gerçekleşmezse gaz girişi kesilir, kombi durur, arıza uyarı ışığı yanar. 3 yollu vana ısıtma eşanjöründen çıkan suyu ısıtma devresine yönlendirir. Isıtma devresine giren su radyatörlerde dolaşır, sıcaklığı düşmüş olarak kombiye gelir.

Kombi kullanım sıcak suyu için çalışmaya ayarlanmışsa (yaz konumu) veya ısıtma konumunda iken sıcak su musluklarından biri açılırsa, akış anahtarı sıcak su devresindeki su akışını hisseder ve 3 yollu vana konum değiştirerek sıcak su konumuna geçer. 3 yollu vana ısı eşanjöründen çıkan suyu boyler eşanjörüne yönlendirir. Boyler eşanjöründen çıkan su plaka tipi eşanjöre yönlenir, boylere giren soğuk kullanım suyu ısıtılır. Sıcaklık sınır değerlerin üzerine çıkarsa gaz girişi kesilir.

KOMBİDEN YÜKSEK VERİM ALMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dünün kombileri baca gazları yoğuşmayacak ve eşanjörlerde korozyon olmayacak şekilde dizayn edilmekteydi. Yoğuşma ve korozyon riski yüzünden % 85-90 arasında değişen ısıl verimlerin üzerine çıkılamıyordu. Gelişen teknoloji ve yoğuşmalı kombilerin piyasada yer alması ile kombi verimleri % 109 oranlara yükseldi. Yoğuşmalı cihazların yüksek verimi iki etkenden kaynaklanmaktadır. % 90-99 oranında dumanların gizli kalan ısısının tekrar elde edilmesinden ve atmosferdeki ilgili dumanların hassas ısılarının azalmasından. Doğalgazın yanma işlemi sırasında 2O2 > 2H2O buhar halinde su oluşur. Yakılan gazın herbir metreküpü başına 860 Kcal harcanarak 1.6 kg buhar elde edilir. Klasik kombilerde, buharlaşmaya ilişkin olan bu gizli ısıdan yararlanılamamaktadır. Bu ısının geri kazanımı için duman gazlarının yoğuşturulması gereklidir. Yoğuşmalı kombilerde, dumanların atmosfere karışmadan yoğuşturulması sağlanır. Yoğuşma için gazların sıcaklığını yoğuşma sıcaklığı olan 560C’ye kadar düşürülmesi gerekir.

Yoğuşmanın başladığı anda gazların sıcaklığı sabit kalır. Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşmanın sağlanabilmesi için klasik kazanlara göre daha geniş ısı esanjörü, premix brülör ve gelişmiş elektronik kontrol ünitesi ile mümkündür. Baca gazı sıcaklığı 25-350C arasında değişmektedir. Yoğuşmalı kazanlar NOx, CO ve CO2 gazlarından çok daha az emisyon yayarlar.

Klasik ve yoğuşmalı kombi arasındaki farkları oluşturan en önemli elemanlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Isı Eşanjörü: Yoğuşmalı kombilerin ebatları aynı kapasiteli klasik kazanlara oranla daha büyüktür. Çünkü ana eşanjörün ısıtma alanı daha fazladır. Daha geniş alanlı olarak tasarlanan ısı eşanjörü korozyona dayanıklı olabilmesi için alüminyum döküm veya paslanmaz çelik malzemeden yapılır.

b) Brülör: Yoğuşmalı kombilerde kullanılan brülörlerin ortak özellikleri;

– Yüksek verimle çalışmaları,

– Geniş modülasyon aralıkları, (klasik kombilerde % 40-100, yoğuşmalılarda %16-100)

– Kullanılan gaz cinsine gore kolay ayarlanmaları,

– Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmış olmalarıdır. Geniş kapasite aralığında yapılan modülasyonla konutun o anki ısınma ihtiyacına göre gerekli ısı enerjisi en verimli şekilde üretilmekte, böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanm ile dur-kalk işletmesi olarak adlandırılan çalışma tarzından kurtulmuş temiz bir yanma elde edilmiş olmaktadır.

c) Fan: Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir. Değişken hızlı fan, gerekli devir sayısını sağlayan sinyali, dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayacak optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır. Sinyal konutun o anki hava koşullarında ısıtılabilmesi için gerekli olan enerjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar. Değişken hızlı, DC motorlu kombi besleme fanı elektrik tüketimini klasik kombilere göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.

d) Gaz Valfi: Yanma için gerekli olan gaz, bir fan ile kontrol edilen gaz armatürü vasıtasıyla ayarlanır. Gaz ve püskürtülen havanın brülörden once karışmasıyla ”ön karışım” sağlanır ve bu karışım yanma odasında yakılır. Yoğuşmalı kombiler gerek Avrupa standartları çerçevesinde gerekse geleneksel kazanlara oranla NOX, CO ve CO2 gazlarından daha az emisyon yayarlar. NOX oranı genellikle 25 ppm’den az ve CO oranı ise 10 ppm’den azdır.

BİTERMİK EŞANJÖR NEDİR ?

Dün monotermik kombiler (ısıtma + kullanım suyu eşanjörü ayrı) piyasaya hakimken, bugün bitermik tip diye adlandırılan hem ısıtma hemde kullanım suyunu ısıtabilen eşanjörlerin kullanımı hızla yaygınlaşmaya başladı. Bitermik eşanjörler genellikle 6-8 geçişli bakır malzemeden imal edilir.

BİTERMİK EŞANJÖRLÜ KOMBİ ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR ?

Kombi ilk çalışmaya başladığı zaman kalorifer tesisat suyunu ısıtmaya başlar. Sirkülasyon pompası ve fan (hermetik modellerde) çalışır. Gaz vanası açılarak ana yakıcıya gaz gider ve ateşleme başlar. Ateşleme gerçekleşmezse gaz girişi kesilir, kombi durur, arıza uyarı ışığı yanar. Bitermik eşanjörden çıkan suyu pompa vasıtasıyla ısıtma devresine yönlendirir. Isıtma devresine giren su radyatörlerde dolaşır, sıcaklığı düşmüş olarak kombiye gelir.

Kombi kullanım sıcak suyu için çalışmaya ayarlanmışsa (yaz konumu) veya ısıtma konumunda iken sıcak su musluklarından biri açılırsa, akış anahtarı sıcak su devresindeki su akışını hisseder ve sirkülasyon pompası durur. Oluşan basınç farkı nedeniyle, kullanım sıcak suyu akışı başlar. Bitermik eşanjör soğuk kullanım suyunu ısıtır. Bu tip kombilerde eşanjörün kireçlenme riski monotermik eşanjörlere göre daha fazladır. Dolayısıyla, kireç önleme fonksiyonu olmalıdır. Kireçlenme su sıcaklığı 65C’nin üzerine çıktığı zaman başlar. Kireç önleme fonksiyonu olan kombilerde bu sınır değer aşılmaz.

KONTROL SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER NELERDİR ?

Dış hava Sıcaklığına Göre Çalışabilme: Dış hava sıcaklığına göre kalorifer gidiş suyu sıcaklığı ayarlanabilmektedir. Ortam sıcaklığı da, üzerinde önceden ayarlanmış ısı eğrisi üzerinden otomatik olarak ayarlanarak istenilen sıcaklıkta tutulabilmektedir. Kaskad: Tek büyük kazan yerine birden fazla sayıda duvar tipi kombinin paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir. Kombiler modülasyonlu çalıştırılabilme özelliğine sahiptirler. Modem PC Bağlantı İmkanı: Cihazın PC ile ayarı ve arıza teşhisi yapılarak online servis imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede cihaza anında müdahale yapılır, uzaktan servis imkanı sağlanır. Hata Analiz Sistemi: Arıza ve işletme sinyalleri LCD ekrandan digital olarak gösterilebilmektedir. Arızalar ile ilgili çok detaylı mesajlar alınabilmektedir.

Kombi Bakımı

KOMBİ BAKIMININ ÖNEMİ NEDİR ?

Kombi bakımı işlemi sonbahar mevsiminin başlangıcında her yıl mutlaka yapılması ön görülen ve soğuk kış günleri gelmeden önce kombi cihazınızın incelenip gerekli bakımının yapılması ve meydana gelebilecek büyük arızaların önceden tespit edilerek arızayı ve masrafı minimum seviyeye indirip cihazınız ömrünü ve yakış kalitesini maksimum düzeye çıkarma işlemine denir. Yıllarıdır evlerinizde kullanmakta olduğunuz doğalgazlı cihazlar(kombi doğalgaz soba v.b ) cihazlar her yıl muntazam olarak yetkili, ehliyetli teknik servis ekipleri tarafından kontrol edilip temizliği yapılmalı, kış sezonuna rahat ve sorunsuz girebilmeniz için gerekli işlemleri yaptırması gerekmektedir.

KOMBİ BAKIMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

• Cihazın tozları temizlenir
• Yanma haznesi temizlenir
• Tesisat filtresi sökülüp temizlenir
• Brulör sökülüp yıkanır
• Meme gözeneklerindeki temizlenir
• Ateşleme elektrotları zımparalanır
• Prop gözleri temizlenir
• Fan motorundaki fanın tozları fırça ile temizlenir
• Genleşme tankındaki hava oranı ölçülür, gerekirse gaz basılır
• NTC termostatlar değerleri ölçülür. Düşük değerli hassaslığını yitirmiş termostat değiştirilir
• Gaz valfi üzerinden kombinin kalori kapasite ayarı yapılır
• Cihaz bakımı bittikten sonra çalıştırılıp kontrol edilir
• Sıcak su akışı kontrol edilir
• Cihazın müşteri gözetiminde son kontrolü yapılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×